Zwroty

 

 

Odstąpienie od umowy (dotyczy wyłącznie konsumentów)

  1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie do czternastu dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie.
  2. Jeżeli zdecydujecie się Państwo odstąpić od umowy, prosimy poinformować nas o tej decyzji. Można w tym celu skorzystać z poniższego wzoru:

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
EVK Sp. z o.o., ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik; e-mail: sklep@evk.pl;
faks: 77 465 27 78

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

........................................................................................................

Data odbioru rzeczy: ...........................

Imię i nazwisko konsumenta:

.........................................................................................................

Adres konsumenta:

.........................................................................................................

Dane do zwrotu płatności:

Imię

i nazwisko właściciela rachunku bankowego:

.........................................................................................................

Nazwa banku:

.........................................................................................................

Numer rachunku:

.........................................................................................................

Podpis konsumenta (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

.........................................................................................................

Data: ...........................

 

  1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  5. Sprzedający zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.