Zwroty i reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, aby procedury zwrotu jak i reklamacji przebiegały szybko. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt!

Odstąpienie od umowy (dotyczy wyłącznie konsumentów)

 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie do czternastu dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie.
 2. Jeżeli zdecydujecie się Państwo odstąpić od umowy, prosimy poinformować nas o tej decyzji. Można w tym celu skorzystać z poniższego wzoru:

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
EVK Sp. z o.o., ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik; e-mail: sklep@evk.pl;
faks: 77 465 27 78

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

........................................................................................................

Data odbioru rzeczy: ...........................

Imię i nazwisko konsumenta:

.........................................................................................................

Adres konsumenta:

.........................................................................................................

Dane do zwrotu płatności:

Imię

i nazwisko właściciela rachunku bankowego:

.........................................................................................................

Nazwa banku:

.........................................................................................................

Numer rachunku:

.........................................................................................................

Podpis konsumenta (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

.........................................................................................................

Data: ...........................

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Sprzedający zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem

 

Rękojmia i reklamacje

 1. Kupujący będący konsumentem może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów, jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną, a wady te zostaną stwierdzone w terminie dwóch lat od dnia wydania mu produktu, jeżeli produkt był nowy oraz w terminie jednego roku od dnia wydania mu produktu, jeżeli produkt był używany.

Po tym okresie uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają.

Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie czternastu dni od dnia ich złożenia.

 1. Kupujący będący konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć produkt wadliwy na adres Sprzedawcy, po wcześniejszym pisemnym lub telefonicznym uzgodnieniu ze Sprzedawcą sposobu dostarczenia reklamowanego produktu.
 2. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją. Zasady udzielania gwarancji i składania reklamacji związanych z roszczeniami gwarancyjnymi opisane zostały w pkt. VI.
 3. W stosunku do sprzedaży produktów na rzecz Kupującego nie będącego konsumentem, Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Kupujący nie będący konsumentem może złożyć reklamację dotyczącą zawartej umowy sprzedaży z uwzględnieniem jednak ustępu 4. niniejszego punktu. Sprzedawca rozpoznaje tak złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jej złożenia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl